Όροι Χρήσης

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Wikifarmer (όπως ορίζεται παρακάτω) κατέχει και διαχειρίζεται την παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα https://wikifarmer.com, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μια ενότητα βιβλιοθήκης (η «Βιβλιοθήκη Wikifarmer»). Σκοπός της Βιβλιοθήκης Wikifarmer είναι να ενδυναμώσει τους αγρότες μέσω της εκπαίδευσής τους δημοσιεύοντας άρθρα με γεωργικές πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές παγκοσμίως προσβάσιμες δωρεάν σε όλους τους αγρότες/χρήστες της Ιστοσελίδας (όπως ορίζεται παρακάτω) του κόσμου, παρέχοντας σε όλους τους αγρότες/χρήστες της Ιστοσελίδας πρόσβαση σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, τις τελευταίες επιστημονικές-τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικά εγχειρίδια που μπορούν να τους βοηθήσουν να αναβαθμίσουν την παραγωγή και το εισόδημά τους με βιώσιμο τρόπο. Το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης Wikifarmer μπορεί να διερευνηθεί τόσο από ερασιτέχνες όσο και από επαγγελματίες αγρότες. Προκειμένου να καταστήσει τη γνώση παγκοσμίως προσβάσιμη, η Βιβλιοθήκη Wikifarmer προσφέρει μια μεταφρασμένη και τοπική έκδοση κάθε άρθρου σε περισσότερες από 17 γλώσσες. Η προσπάθειά μας έχει αναγνωριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O.) των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας τη Βιβλιοθήκη του Wikifarmer ως «Η Βικιπαίδεια της γεωργίας». Για να ενισχύσουμε το προφίλ βιωσιμότητάς μας, να προσεγγίσουμε τους Στόχους μας Βιώσιμης Ανάπτυξης και να δημιουργήσουμε νέες λύσεις υψηλής ποιότητας και πρακτικών περιεχομένου, καλωσορίζουμε συνεχώς νέους συγγραφείς και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με νέους συνεργάτες.
Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας https://academy.wikifarmer.com/ (ο «Ιστότοπος») υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης (στους «Όρους Χρήσης»), όπως ισχύουν ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ της Ακαδημίας Wikifarmer και οποιουδήποτε προσώπου που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.
Η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας Ιστοσελίδας υποδηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Βιβλιοθήκης Wikifarmer, όπως ισχύει ανά πάσα στιγμή.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης όπως ορίζονται παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε να εξέλθετε από αυτόν τον Ιστότοπο.

2. Χρήση της Ιστοσελίδας

Η Ακαδημία του Wikifarmer είναι διαθέσιμη για όλα τα άτομα που έχουν την ελάχιστη προϋπόθεση ηλικίας ή/και νομικά πρόσωπα που είναι σε θέση να συνάψουν μια νομικά δεσμευτική σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η Ακαδημία Wikifarmer δεν είναι διαθέσιμη σε άτομα κάτω των 18 ετών ή/και σε νομικά πρόσωπα που δεν έχουν συσταθεί νόμιμα. Εάν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για αυτούς τους λόγους, η χρήση της Ακαδημίας Wikifarmer απαγορεύεται ρητά. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι πληροίτε την απαίτηση ελάχιστης ηλικίας και έχετε τη νομική ικανότητα να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φόρμα «επικοινωνήστε μαζί μας» για να επικοινωνήσουν με τη Wikifarmer για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες. Η Wikifarmer θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί στους χρήστες εντός δύο εργάσιμων ημερών.

3. Αποποίηση ευθυνών και διορθωτικά μέτρα

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε εξάρτηση από εσάς από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενεργειών που αναλαμβάνονται από εσάς λόγω της εν λόγω χρήσης ή εξάρτησης, γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Wikifarmer δεν εγγυάται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη, ακριβής ή χωρίς σφάλματα, ούτε παρέχει καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει» και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η Wikifarmer αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό) σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.
Η μοναδική και αποκλειστική σας αποκατάσταση για οποιαδήποτε παράλειψη θα είναι για την Ακαδημία Wikifarmer να χρησιμοποιήσει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την προσαρμογή ή την επισκευή της Ιστοσελίδας, ή όταν αυτή η προσαρμογή ή επισκευή δεν είναι εφικτή, για την Wikifarmer να σας παρέχει επιστροφή χρημάτων για το ποσό που ουσιαστικά πληρώσατε στην Wikifarmer (εάν υπάρχει).

4. Περιορισμός Ευθύνης της Ακαδημίας Wikifarmer

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η Wikifarmer ή οποιοσδήποτε από τους συνεργάτες της, ή/και οι θυγατρικές της, οι υποκείμενοι πάροχοι υπηρεσιών, οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι πάροχοι πληροφοριών, οι πάροχοι λογαριασμών, οι δικαιοπάροχοι, οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι εργολάβοι, οι διανομείς ή οι αντιπρόσωποι δεν φέρουν ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, παραδειγματικών, ειδικών, παρεπόμενων, κάλυψης, αξιοπιστίας ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας κερδών ή εσόδων, διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλειας δεδομένων ή μη πραγματοποίησης προσδοκώμενων αποταμιεύσεων ή οφελών ή επιχειρηματικών ευκαιριών), ή για οποιαδήποτε αξίωση από οποιοδήποτε άλλο μέρος.
Ο αποκλεισμός της ευθύνης από την Wikifarmer ισχύει είτε η αξίωση είναι συμβατική, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αμέλειας) ή ισότητα και ακόμη και αν η Wikifarmer έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας.
Συμφωνείτε ότι η ευθύνη του Wikifarmer έναντι σας σύμφωνα με το νόμο θα μειωθεί από την έκταση, εάν υπάρχει, στην οποία συνεισφέρατε στην απώλεια.
Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, η Wikifarmer θεωρείται υπεύθυνη απέναντί σας για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία και ανεξάρτητα από τη μορφή της αγωγής (είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), ευθύνη για το προϊόν ή με άλλο τρόπο), στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ευθύνη της Wikifarmer απέναντί σας θα περιορίζεται σε οποιοδήποτε ποσό έχετε πράγματι καταβάλει στην Wikifarmer (αν υπάρχει).

Πιστοποιητικά Ακαδημίας Wikifarmer 
Κάθε πιστοποιητικό που χορηγείται από την Ακαδημία Wikifarmer δεν αποτελεί άδεια και δεν επηρεάζει τα επαγγελματικά δικαιώματα του κατόχου σε οποιαδήποτε χώρα. Το κοινό μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτή καταγγελία εναντίον σας ως WIKIFARMER EXPERT με πιθανές κυρώσεις την ανάκληση ή την αναστολή της πιστοποίησής σας.
Η πιστοποίηση μπορεί να απορριφθεί, να ανακληθεί ή να ανασταλεί για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
(α) Εάν η Επιτροπή Wikifarmer κρίνει ότι ο αιτών δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως αυτές αναφέρονται .
(β) Ψευδείς δηλώσεις στην αίτηση, εκούσια υποβολή εσφαλμένων πληροφοριών ή μη συμπερίληψη σχετικών πληροφοριών σε οποιαδήποτε επικοινωνία με την Επιτροπή Wikifarmer.
Κάθε υποψήφιος στον οποίο αρνούνται την πιστοποίηση έχει το δικαίωμα προσφυγής.
Όταν χρησιμοποιεί την πιστοποίηση WIKIFARMER EXPERT, ο WIKIFARMER EXPERT πρέπει να χρησιμοποιεί επαγγελματική συμπεριφορά σε όλες τις επικοινωνίες που σχετίζονται με αυτό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των emails, των blogs και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ο WIKIFARMER EXPERT δεν πρέπει να επιχειρεί ψευδώς ή κακόβουλα να ασκήσει προστατευόμενα επαγγέλματα ή να απολαμβάνει τα οφέλη των αδειοδοτημένων επαγγελματιών, όπως οι γεωπόνοι.

5. Intellectual Property

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, όπως κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα και γραφικά της εταιρείας και τα έργα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Wikifarmer. Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Ακαδημίας Wikifarmer δεν σας παραχωρεί την κυριότητα οποιωνδήποτε πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων κατοχής ή ενδιαφέροντος επί αυτής ή του περιεχομένου στο οποίο έχετε πρόσβαση. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε, να καλύψετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με νομικά θέματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή παράλληλα με αυτήν. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση οποιουδήποτε υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Wikifarmer.

6. Πολιτική απορρήτου και προστασία προσωπικών δεδομένων

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, κάθε χρήστης αποδέχεται τις πολιτικές απορρήτου μας και αποδέχεται ότι η Wikifarmer μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της στο πλαίσιο των πολιτικών απορρήτου της. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Wikifarmer για περισσότερες πληροφορίες.

7. Ανάθεση

Η Wikifarmer διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση ή έγκριση. Ο Συντάκτης δεν μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Wikifarmer.

8. Διάφορα

Οποιαδήποτε μερική ακυρότητα ενός από τους Όρους Χρήσης του παρόντος, δεν επηρεάζει την ισχύ ή την εγκυρότητα των υπόλοιπων Όρων Χρήσης. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ανενεργό, μη εφαρμόσιμο ή άκυρο, αυτό το τμήμα ή διάταξη θα εφαρμοστεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό και οι λοιπές διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτελεσματικότητα.
Η Wikifarmer και εσείς συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι η πλήρης και αποκλειστική δήλωση της αμοιβαίας κατανόησης των μερών και αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες, ανακοινώσεις και άλλες αντιλήψεις σχετικά με το αντικείμενο των Όρων Χρήσης.
Παράλειψη ή καθυστέρηση εκ μέρους της στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή επανόρθωσης σύμφωνα με το παρόν ή την επιβολή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα εκληφθεί ως παραίτηση από αυτούς. Η παραίτηση από οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη θα ισχύει μόνο εάν εγγράφως και υπογραφεί από δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Wikifarmer. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, η άσκηση από οποιοδήποτε από τα μέρη οποιουδήποτε από τα διορθωτικά μέτρα της βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης θα γίνεται με την επιφύλαξη των άλλων τρόπων επανόρθωσης βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης ή με άλλο τρόπο
Καμία υπηρεσία, εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή απασχόληση δεν δημιουργείται ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης και δεν έχετε καμία εξουσία οποιουδήποτε είδους να δεσμεύσετε την Wikifarmer από οποιαδήποτε άποψη. Τα Έργα δημιουργούνται ανεξάρτητα από τον Συντάκτη, τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θεωρείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι αποτελεί σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας μεταξύ των μερών.